เปียโนพัฒนามาจากไหน ?

เปียโนมาจากสิ่งใด
เปียโนเป็นเครื่องดนตรีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดชนิดหนึ่ง เปียโนเป็นการขยายแนวความคิดมาจากพิณ ซึ่งความจริง แล้วถ้าเราสังเกตดูลักษณะรูปร่างของเปียโน จะเห็นว่ามัน มี ลักษณะเหมือนพิณที่บรรจุอยู่ในหีบ นอกจากนี้ลักษณะ ความ โค้งของพิณและเครื่องสายที่อยู่ในเปียโนก็มีลักษณะ เหมือนกัน แต่ก็มีความแตกต่างกันในเรื่องของการขึงสาย ซึ่งจะมีความ หนาและบางต่างกัน ส่งผลให้ระดับเสียงจะ มีความแตกต่างกัน เมื่อดีด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายของเปียโนที่มีความหนาและ ความยาวที่บรรจุอยู่ภายใน ทำให้เปียโนมีเสียงที่แตกต่าง และมีระดับเสียงที่มากกว่านอกจากนี้เมื่อดีดเปียโนที่หนัก แน่นหรือเบากว่า ก็ทำให้ได้เสียงที่แตกต่างมากขึ้น ประวัติ โดยตรงของเปียโนนั้นเปียโนมีต้นกำเนิดมจาก เครื่องดนตรีสองชนิด ได้แก่ ซอสเตอร์รี่ (psaltery) และ ดูซิเมอร์ (dulcimer) โดยซอสเตอร์รี่ มีลักษณะเป็นกล่อง ตื้นๆที่ขึงสายขวางกันไว้ ที่ด้านบนสุดเพื่อดีด ดูซิเมอร์ ก็มี ลักษณะคล้ายกัน แต่การดีดจะต้องออกแรงมากกว่า ซอสเตอรรี่เป็นเครื่องนำร่องให้กับเปียโนโบราณ ที่เรียกว่า “ฮาฟซิกคอร์ด”(harpsichord) สาย เปียโนส่วนใหญ่เป็นเส้นลวด แต่ก็ไม่เสมอไป จากต้นกำเนิดดังกล่าว พิณและเปียโน เป็นเครื่องดนตรีที่มีสายที่ทำจาก ทองเหลือง ทอง เงิน ตะกั่ว ขนม้า และแม้แต่บางครั้งทำมาจากรากไม้ คลาวีคอร์ด มีลักษณะเหมือนเปียโนกล่องเล็กที่สามารถถือได้ ในปี ค.ศ. 1450 คีย์บอร์ด ได้มีการพัฒนาในการตั้งและวางสายที่เรียกว่า “สปินเน็ท” (spinet) ซึ่งประดิษฐ์ขึ้นโดยชาวอิตาเลียนที่ชื่อว่า “จีโอวานนิ สะปินเน็ท” (Giovanni Spinette) และต่อมาได้มีการพัฒนาให้มีการนั่งเวลาเล่นเครื่องดนตรีชนิดนี้ ระบบ เสียงที่มีความไพเราะของเปียโน ที่ได้รับการประดิษฐ์สร้างสรร มีอานุภาพต่อผู้ที่ได้รับฟัง ขณะที่เล่นได้อย่างอัศจรรย์และยอดเยี่ยม

Picture1

ซอสเตอร์รี่(psaltery)

Picture3

ดูซิเมอร์ (dulcimer)

Picture5

ฮาฟซิกคอร์ด

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s